Disclaimer


Tot standkoming
De informatie op www.spoelstranijboer.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van SpoelstraNijboer. De uitvoering van en het onderhoudt aan www.spoelstranijboer.nl wordt gedaan door reclame en communicatiebureau Heibel. Spoelstra&Nijboer besteedt in samenwerking met Heibel uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.spoelstranijboer.nl. 


Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zowel SpoelstraNijboer als Heibel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.spoelstranijboer.nl. 

Links
Het is mogelijk dat via de internetsite van www.spoelstranijboer.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. SpoelstraNijboer kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.spoelstranijboer.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan SpoelstraNijboer, Heibel of eventuele licentiegevers. 
Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SpoelstraNijboer, Heibel of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.